Jognyilatkozat

A Luna matrac webáruház  üzemeltetőjének adatai:

Cég neve: IKL  Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cégjegyzék száma: Cg. 13-09- 073335

Adószám: 12178263-2- 13

Bankszámla: CITIBANK 108000007-70000000- 110160006

Székhely: 2092 Budakeszi Lugas köz 2

Telefon: 06-23- 455-143

Fax: 06-23- 455-146

E-mail: vevoszolgalat@lunamatrac.hu

Internet: http://www.lunamatrac.hu

 

Általános használati feltételek

 

Köszönjük, hogy érdeklődik webáruházunk termékei iránt. Kérjük, olvassa el figyelmesen az adatvédelmi nyilatkozatot, a vásárlási útmutatót és a jótállásról szóló tájékoztatót, mielőtt megkezdené vásárlását áruházunkban. A weboldalra lépés, annak látogatása és/vagy használata az ezekben foglalt jogi feltételek  teljes és feltétel nélküli elfogadását jelenti. A weboldal használója az oldalra lépéssel, annak látogatásával és/vagy használatával elismeri, hogy a jogi feltételeket  elolvasta, megértette és elfogadja, valamint betartja a vonatkozó jogszabályokat és egyéb feltételeket. Üzemeltető jogosult a vásárlás jogi feltételeinek, és szabályainak előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására, amely változtatások a közzététel időpontjától hatályosak. Felhasználó elfogadja, hogy az oldalt mindenki saját felelősségére használja, a Luna matrac weboldalon (www.lunamatrac.hu) történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
Jelen jogi nyilatkozat online vásárlásra vonatkozó részeinek tartalmi alapja a távollevők között kötött szerződésekről szóló rendelkezések a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján. A külön szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok előírásai külön kikötés nélkül is irányadóak.
Amennyiben Önt jogsérelem érte, vagy bármilyen gondja, panasza, kérdése van, forduljon hozzánk  e-mailben, és mindent el fogunk követni panasza orvoslására. Ha ez nem lenne elegendő,  akkor jogvita esetén a  PTK idevonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a webáruház üzemeltetője  (a Szolgáltató) ellen peres eljárás kezdeményezhető, az illetékes bíróság előtt.