Az adott  terméket gyártó cég, illetve importtermék esetén a termék importőre a 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet (módosítva a 72/2005. (IV. 21.) kormányrendelettel)  alapján, 12 hónap kötelező jótállást biztosít minden webáruházunk által forgalmazott termékhez. Az általunk biztosított jótállás időtartama 10 év. A  termék átvételekor Ön megkapja a vonatkozó áruszámlával együtt a jótállási jegyet, amely az esetleges jótállási igények érvényesítéséhez szükséges.

     1. TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL:

A forgalmazó jótállási kötelezettsége azokra a hibákra terjed ki, amelyek oka nem a vásárlás után következett be, kivéve azt a hibát, amelyet a vásárló már az eladáskor ismert, és amelyre árengedményt kapott, illetve amely miatt a termék osztályos árunak minősült. Jótállási igény e jegy alapján érvényesíthető az eladás napjától számított 10 éven belül  a bruttó 10.000 Ft vételár feletti matracokra érvényesen. A jótállási javítás során cserélt jelentős alkatrészekre a jótállási idő újra kezdődik, illetve meghosszabbodik – a hiba közlésétől kezdve – azzal az idővel, amely alatt a terméket a vásárló rendeltetésszerűen nem használhatta. Cégünk az esetek nagy részében gyári jótállást érvényesít, aminek akár 60 napos átfutási ideje lehet. (Gyári jótállás: a hibás  terméket a gyár megvizsgálja, és amennyiben úgy találja, hogy a hiba rendeltetésszerű használat közben történt, leszállítja a hibás terméket.)

     2. NEM VONATKOZIK A JÓTÁLLÁS AZ ALÁBBI ESETEKRE:

Ha hiányzik a jótállási jegy; vagy a jegyen nincs feltüntetve az eladó aláírása, az eladás dátuma, vagy a bélyegző lenyomata; ha a hiba káresemény következménye; rendellenes használat miatti károsodásra; a jótállási jegyen feltüntetett olyan hibákra, amelyre a vásárló árengedményt kapott. A jótállásra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a 151/2003 (ix.22) és a 75/2005 (iv.21) Kormányrendeletek, valamint a Ptk. 6:171. – 673 § szabályozza az alábbiak szerint:
Amennyiben a vásárló a vásárlást követő 72 órán belül hibát észlel, kérheti a termék díjmentes javítását, illetve cseréjét. Ha a meghibásodás a vásárlást követő 12 hónapon belül történik, akkor a fogyasztó kérheti a termék díjmentes javítását, azonban ez nem áll fent, ha a szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy a hiba jellegétől függően, aránytalan többletköltséget róna a gyártóra, összehasonlítva a termék kifogástalan állapotában képviselt értékével. Ha sem a javítás, sem a kicserélés nem történik meg, akkor a fogyasztó árleszállítást kérhet. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. A termék nem megfelelő használatából eredő probléma esetén a fogyasztó szakvéleményt kérhet Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól.

     3. JÓTÁLLÁSI IGÉNY BEJELENTÉSE:

Amennyiben a vásárolt termék hibás, sérült vagy hiányos, a vásárlás után azonnal, de legkésőbb 3 napon belül jelezni kell az eladónak és kérni a hibás, sérült vagy hiányos termék díjmentes javítását, cseréjét. Nem vonatkozik a jótállás a természetes elhasználódásból eredő kopásra, valamint nem rendeltetésszerű használatból, illetve a használati-kezelési útmutatóban foglaltak be nem tartásából eredő hibákra. A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, a vásárláskor kapott fizetési bizonylat egyidejű bemutatása mellett.

Szakvéleményt kell beszerezni abban az esetben, ha a hiba jellegének, a javítás minőségének megítélésében vásárló és forgalmazó között véleménykülönbség merül fel. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, vagy más vizsgáló intézet által kiadott szakvélemény nem kötelező érvényű, azonban elősegítheti a felek egymás közötti megegyezését.

     FIGYELEM!

Felhívjuk figyelmét, hogy a jótállási jegy okmány, amellyel jótállási igényét érvényesítheti. Bármilyen sérülése, illetve elvesztése a jótállási feltételek elvesztését vonhatja maga után.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Budapest, Fő u. 44-50, 1011